Lite humor livar upp vardagen!
Olika typer av entreprenader

Inom byggbranschen talar man ofta om olika entreprenadformer. Det diskuteras flitigt vilken entreprenadform som är lämpligast i varje nytt projekt. Det finns många för- och nackdelar med de olika entreprenadformerna. Bereonde på vad som ska byggas och hur mycket man vill styra utfallet väljer man antingen en generalentreprenad eller en totalentreprenad. Det finns en hel del hjälpsamma byggföretag som http://jmwbygg.se/totalentreprenad-generalentreprenad/ gärna hjälper en att förstå skillanden mellan de olika entreprenaderna och huvudprinciperna som gäller vid byggandet.

Generalentreprenad
Byggherren eller beställaren upphandlar en generalentreprenör som har fullständigt ansvar. Denna bygghere har på så vis avtal med endast ett företag som ska sköta all arbete på byggarbetsplatsen. Generalentreprenören kan på sin bekostnad ta hjälp av underentreprenörer som sköter diverse tekniska detaljer om generalentreprenören inte vill eller har kunskap att sköta detta. Att allting blir samordnad och att fel undviks är generalentreprenörens ansvar. På så vis har byggherren inget eget ansvar och behöver inte bekymra sig för samordningsproblem och eventuella felaktigheter.

Totalentreprenad
I en totalentreprenad så sköter byggherren både projektering och själva byggandet, alltså utförandet av entreprenaderna. De funktionskrav, regler och normer som ställs på bygget ansvarar totalentreprenören för. Beställaren brukar lämna ifrån sig enkla handlingar och ritningar. Dessa handlingar och ritningar är inte alls detaljerade och brukar endast beskriva funktionen som ska utföras. Men det är upp till entreprenören att bestämma hur funktionen ska slutligen kunna uppfyllas.

About

Categories: Övrigt