Lite humor livar upp vardagen!
Skydda ditt unika mönster

Om du har skapat ett unikt mönster så vill du såklart skydda det och ha ensamrätt att använda det. Det värsta tänkbara scenariot är att man har arbetat med någonting som någon annan sedan får en favör av. Använd dig av ett mönsterskydd för att skydda ditt märke/mönster och ta hjälp av Bjerkéns patentbyrå med hemsidan http://bjerken.se/se/design/ för att se om det är möjligt att ansöka om ett mönsterskydd.

Vad krävs för att få ett mönsterskydd?
För att du ska få ett mönsterskydd för din produkt krävs det att mönstret är unikt och inte har några som helst kopplingar eller liknelser till redan befintliga mönster. Det kan vara en invecklad process att få beviljat ett mönsterskydd och då är det viktigt att ha folk bakom sig med erfarenhet och kunskaper inom ämnet.

Bjerkéns patentbyrå
Att anlita Bjerkéns patentbyrå innebär att du kommer att få kontroll över allt som händer kring din ansökan. Du får tips och rådgivning kring olika skyddsformer, får veta hur du ska gå tillväga och hjälp med skapandet av underlag som ska vara basen för din ansökan. Företaget hjälper dig även att bedöma om ditt mönster är unikt eller inte och du får även support och stöd om konflikter skulle uppstå. Om ärendet ska genomföras utomlands får du hjälp med att ordna med ombud i det andra landet samt hjälp med inlämningen av din ansökan.

About

Categories: Övrigt